longfrin

Canon 1810 báo lỗi 5F-51

Recommended Posts

xin cac bac may in canon 1810. MAY KHOI DONG BINH THUONG NHUNG KHI RA LENH IN THI MAY BAO 5F-51 VA KO IN DC. AI BIET XIN CHI GIUP MINH VOI..................XIN DA TA TRUOC CAC CAO THU

 

 

đây là máy nghĩa địa của nhật phải không bạn!

ca này khó đó

khi báo lỗi này máy báo thêm câu lỗi là call serrvice

causes- An internal ROM check error occurred.

action:Repair or Relpace the video controller PCB

 

goodluck

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
đây là máy nghĩa địa của nhật phải không bạn!

ca này khó đó

khi báo lỗi này máy báo thêm câu lỗi là call serrvice

causes- An internal ROM check error occurred.

action:Repair or Relpace the video controller PCB

 

goodluck

KO CHI CO DONG CHU DO THOI, MINH TAT MAY MO LAI VAN BI NHU TREN KO HIEU SAO NUA. BAC NAO BIET PAN NAY THI GIUP MINH VOI

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
KO CHI CO DONG CHU DO THOI, MINH TAT MAY MO LAI VAN BI NHU TREN KO HIEU SAO NUA. BAC NAO BIET PAN NAY THI GIUP MINH VOI

TROI OI KO AI LEN DIEN DAN AH. BAC VUONGPD , BAC NGHIA, CAC CAO THU MAY IN DAU ROI SAO KO LEN TIENG VAY. HELP ME..................

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
TROI OI KO AI LEN DIEN DAN AH. BAC VUONGPD , BAC NGHIA, CAC CAO THU MAY IN DAU ROI SAO KO LEN TIENG VAY. HELP ME..................

 

Mình không biết tiếng nhật, cái này có thể giúp bạn tham khảo(mang đi nhờ dịch nhé)

 

canon1810错误代码2009-01-09 16:31· 00 正常工作代码

02 正常工作代码

11 机器缺纸

12 机器门未关好

13 机器卡纸

14 机器未检测到硒鼓

16 机器的墨粉缺少

17 机器没有装入下纸盒

41 机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。

42 I/F: 2 ERROR Interface problem: CENTRO* (parallel) RS232 (serial)

5F-50 机器的定影器损坏或没有定影电压。

5F-50 Service CTL SFT E E 定影器可能结露,潮湿引起温控保护或短路保护。佳能LBP-730定影器出此代码比较多,温控系统设计或元件有缺陷,不

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Mình không biết tiếng nhật, cái này có thể giúp bạn tham khảo(mang đi nhờ dịch nhé)

 

canon1810错误代码2009-01-09 16:31· 00 正常工作代码

02 正常工作代码

11 机器缺纸

12 机器门未关好

13 机器卡纸

14 机器未检测到硒鼓

16 机器的墨粉缺少

17 机器没有装入下纸盒

41 机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。

42 I/F: 2 ERROR Interface problem: CENTRO* (parallel) RS232 (serial)

5F-50 机器的定影器损坏或没有定影电压。

5F-50 Service CTL SFT E E 定影器可能结露,潮湿引起温控保护或短路保护。佳能LBP-730定影器出此代码比较多,温控系统设计或元件有缺陷,不

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VU NAY HOI GAY DAY, MINH DANG KIEM TRA DAY. KO BIET MAY NAY CO CACH J DE RESET KO NHI BAN VUONGPD

[/quoC

CAO THU MAY IN VIET NAM DAU HET ROI NHI.................. CAC BAN OI CUNG NHAU SUA DI NAO.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now