Sign in to follow this  
Thanh Tuấn

Nguồn SAHARA 350w bị tăng áp

Recommended Posts

trước hết bạn hãy kiểm tra lại đông hồ đo của bạn đi đã**********

 

nguồn cấp trước đủ 5v,nguồn 3,3v đủ chính xác, duy nhất chỉ có 12v và 5v bị tăng áp có cần phải kiểm tra lậi đồng hồ không nhỉ .... :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

thay mấy con diot ở mấy cái tụ gần đường dây ra 5v 12v 3.3v đó bạn

mấy con gần cuộn lọc nhiễu nữa.

ở phía sau 3 đèn dao động có mấy con thay hết mấy con chắc là được

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this