Sign in to follow this  
Thanh Tuấn

AUS P4P800-X

Recommended Posts

Các bạn giúp mình pan này trên main aus P4P800-X chip 865 với, khi cắm nguồn vào thì main chạy ngay nhưng mà CPU chưa chạy card test hiện - - - - khi kích nguồn thỉ CPU chạy và tới code 8584 thì dừng lại không chạy nữa, mình đang nghi ngời chip I-O mong các bạn chỉ dùm (không tắt nguồn được)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Các bạn giúp mình pan này trên main aus P4P800-X chip 865 với, khi cắm nguồn vào thì main chạy ngay nhưng mà CPU chưa chạy card test hiện - - - - khi kích nguồn thỉ CPU chạy và tới code 8584 thì dừng lại không chạy nữa, mình đang nghi ngời chip I-O mong các bạn chỉ dùm (không tắt nguồn được)

 

1/ Ban thay thu con thach anh 32768 va Io di

2/ Hap chip nam lai

3/ kiem ta nguon Ram xem du 2,5v va bus Ram xem 1,25v ko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this