Cơ bản: Thực hành đo transistor công suất

 • 02/03/2009, 11:13 pm
 • xx phản hồi
Đo kiểm tra các transistor (đèn) công suất (không cắm điện) Để đo các đèn công suất trên mạch, bạn chỉnh đồng hồ về thang X 1Ω Xác định đúng vị trí các chân BCE của đèn Đặt que đỏ của đồng hồ vào chân E, que đen lần lượt...

Cơ bản: Thực hành đo tụ hóa (đo nguội)

 • 02/03/2009, 11:06 pm
 • xx phản hồi
Đo kiểm tra tụ hoá lọc nguồn (tháo tụ ra ngoài) Tháo tụ lọc cần kiểm tra ra ngoài Chuẩn bị một tụ lọc tốt (hoặc tụ mới)  có điện dung tương đương Chỉnh đồng hồ ở thang X 10 Ω Đo vào hai đầu tụ lọc và đảo chiều que...

Cơ bản: Thực hành Đo diode chỉnh lưu

 • 02/03/2009, 11:02 pm
 • xx phản hồi
Đo kiểm tra cầu Đi ốt chỉnh lưu (không cắm điện) Chỉnh đồng hồ ở thang X 1 Ω Đo vào hai đầu các đi ốt, đảo chiều que đo- Nếu đo thấy một chiều lên kim, đảo chiều que đo thấy không lên kim => là đi ốt tốt - Nếu cả hai chiều...

Cơ bản: Mạch dao động

 • 15/02/2009, 01:38 pm
 • xx phản hồi
1 - Mạch tạo dao động 1.1 - Khái niệm về mạch dao động. Mạch dao động được ứng dụng rất nhiều trong các thiết bị điện tử, như mạch dao động nội trong khối RF Radio, trong bộ kênh Tivi mầu, Mạch dao động tạo xung dòng , xung...

Cơ bản: Mạch chỉnh lưu và ổn áp

 • 15/02/2009, 12:06 pm
 • xx phản hồi
1 - Mạch chỉnh lưu điện xoay chiều 1.1 - Bộ nguồn trong các mạch điện tử . Trong các mạch điện tử của các thiết bị như Radio -Cassette, Âmlpy, Ti vi mầu, Đầu VCD v v... chúng sử dụng nguồn một chiều DC ở các mức điện áp khác...

Cơ bản: Mạch khuyếch đại

 • 15/02/2009, 11:52 am
 • xx phản hồi
1 - Mạch khuếch đại 1.1 - Khái niệm về mạch khuyếh đại . Mạch khuyếch đại được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử, như mạch khuyếch đại âm tần trong Cassete, Âmply, Khuyếch đại tín hiệu video trong Ti vi mầu v.v ... ...

Cơ bản: Thyristor

 • 15/02/2009, 09:39 am
 • xx phản hồi
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor Cấu tạo Thyristor     Ký hiệu của Thyristor     Sơ đồtương tương Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn ghép lại tạo thành hai Transistor mắc nối tiếp, một Transistor thuận và...

Cơ bản: Mosfet

 • 15/02/2009, 09:09 am
 • xx phản hồi
1. Giới thiệu về Mosfet Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor  thông thường mà ta đã biết, Mosfet có nguyên tắc hoạt động...

Cơ bản: Transistor

 • 15/02/2009, 07:04 am
 • xx phản hồi
1 - Giới thiệu về Transistor 1.1 - Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn ) Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu ghép theo thứ tự NPN ta được...

Cơ bản: Đi ốt - Diode

 • 15/02/2009, 05:17 am
 • xx phản hồi
1 - Chất bán dẫn 1.1 -  Chất bán dẫn là gì ? Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các loại linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, IC mà ta đã thấy trong các thiết bị điện tử ngày nay. Chất bán dẫn là những chất có đặc...

Download search