Cơ bản: Sử dụng đồng hồ Digital

  • 14/02/2009, 11:45 pm
  • xx phản hồi
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital 1) Giới thiệu về đồng hồ số DIGITAL Đồng hồ số Digital có một số ưu điểm  so với đồng hồ cơ khí, đó là độ chính xác cao hơn, trở kháng của đồng hồ cao hơn do đó không gây...

Cơ bản: Sử dụng đồng hồ VOM

  • 14/02/2009, 11:39 pm
  • xx phản hồi
Hướng dẫn đo bằng đồng hồ (VOM) 1) Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM) Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính...

Cơ bản: Dòng điện xoay chiều

  • 14/02/2009, 11:27 pm
  • xx phản hồi
1 - Khái niệm về dòng điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và giá trị biến đổi  theo thời gian, những  thay đổi này thường tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định. Ở trên là các dòng điện xoay chiều  hình...

Cơ bản: Điện từ trường

  • 14/02/2009, 11:18 pm
  • xx phản hồi
1 -  Khái niệm về từ trường. * Nam châm và từ tính . Trong tự nhiên có một số chất có thể hút được sắt gọi là nam châm tự nhiên. Trong công nghiệm người ta luyện thép hoặc hợp chất thép để tạo thành nam châm nhân tạo. Nam châm...

Cơ bản: Nguồn một chiều - DC

  • 14/02/2009, 08:00 am
  • xx phản hồi
1 - Khái niệm cơ bản về dòng điện 1. Cấu trúc nguyên tử : Để hiểu về bản chất dòng điện ta biết rằng ( kiến thức PTTH ) tất cả các nguyên tố đều được cấu tạo lên từ các nguyên tử và mỗi nguyên tử của một chất được...

Download search