Giáo trình: Mạch điện tử

  • 26/07/2008, 04:45 am
  • xx phản hồi
Dung lượng: 3MB Số trang: 292 trang Link download: http://sanchoituoitre.vn/download/file/642/

Motorola các bệnh phần cứng

  • 26/07/2008, 04:37 am
  • xx phản hồi
Gồm 10 tài liệu gốc dạng DPF hướng dẫn sữa các bệnh phần cứng của điện thoại Motorola. Dung lượng: 4mb Link download: http://sanchoituoitre.vn/download/file/1537/
Máy tính xách tay ngày càng phổ biến và dĩ nhiên các dịch vụ sửa chữa máy tính xách tay cũng “ăn nên làm ra”. Nếu bạn là kỹ thuật viên phần cứng, đảm nhận công việc sửa chữa, bảo hành hay nâng cấp máy tính xách tay thì các tài...

ĐTDĐ và các bệnh phần cứng thường gặp

  • 26/07/2008, 04:24 am
  • xx phản hồi
Tại liệu sửa chữa phần cứng ĐTDD minh hoạ màu khá chi tiết. link download: http://kythuatphancung.com/download/122/

Ebook về phần cứng máy tính (Update 22/09/2008)

  • 11/05/2007, 03:07 am
  • xx phản hồi
Tổng hợp link download các tài liệu do lqv77 sưu tầm. Một số tài liệu tôi chứa trên HOST http://sanchoituoitre.vn cần phải đăng nhập mới download được. Nếu không muốn đăng ký thì chỉ cần dùng user và password sau để đăng nhập và download: user:...

Download search