LCD Panel pinout - cách độ cáp 20 pin - 30 pin

  • 04/07/2009, 05:18 pm
  • xx phản hồi
Vừa sưu tầm được pinout của Panel LCD và cách độ chân từ 20 pin sang 30 pin và ngược lại.
Lỗi: Laptop của bạn bị shutdown sau khi dùng vài phút hoặc tự động khởi động lại. Sau đây là vài hướng dẫn mà bạn có thể tự xử lý laptop của mình trước khi mang máy đến một "Trung tâm sửa chữa". Lỗi do pin: 80% lỗi tự động...

Laptop: Mạch quản lý nguồn đôi 3v3 và 5v

  • 09/06/2009, 05:15 pm
  • xx phản hồi
Khác với máy PC đã có bộ nguồn ATX giữ nhiệm vụ cung cấp các mức áp cần thiết như 3v3, 5v, 12V... Máy laptop phải có một hệ thống quản lý nguồn cực kỳ phức tạp. Nó bao gồm rất nhiều mạch phụ nhỏ để cấp nguồn riêng cho từng phần...
Dường như laptop mới là chủ đề HOT trong khi nhiều người vẫn chưa rành sửa PC nhưng vẫn thích học sửa laptop. Bài viết này lấy ý tưởng từ bài viết "Làm gì khi máy tính không hình không tiếng" mà lqv77 tôi đã viết cách đây 4 năm. Coi như...

Laptop: Thay màn hình (Apple MacBook)

  • 10/03/2009, 04:51 pm
  • xx phản hồi

Laptop: Thay keyboard (Toshiba Equium L30)

  • 10/03/2009, 04:50 pm
  • xx phản hồi

Laptop: Thay mainboard (HP Pavilion DV9000)

  • 10/03/2009, 04:46 pm
  • xx phản hồi

Download search