V56 và cáp test LED 30 pin LVDS to eDP

 • 06/09/2017, 09:18 pm
 • xx phản hồi
V56 và cáp test LED 30 pin LVDS to eDP

Test LED cho màn hình và tivi LED

 • 06/09/2017, 12:05 am
 • xx phản hồi
Test LED cho màn hình và tivi LED

Test Panel laptop LED 30p eDP

 • 04/09/2017, 09:12 am
 • xx phản hồi
Test Panel laptop LED 30p eDP

GSDXLI3TO DVB-T2 TV Board Truyền hình số mặt đất

 • 02/09/2017, 01:18 pm
 • xx phản hồi
GSDXLI3TO DVB-T2 TV Board Truyền hình số mặt đất

V56 V59 loa và độ chế loa

 • 15/08/2017, 09:17 pm
 • xx phản hồi

RT809F lưu và nạp firmware monitor lcd

 • 09/08/2017, 10:46 am
 • xx phản hồi

V56 Chỉnh màu LVDS Maps

 • 08/08/2017, 01:29 pm
 • xx phản hồi
V56 Chỉnh màu LVDS Maps

Vlog 4: V56 chỉ phân biệt độ phân giải

 • 26/07/2017, 05:02 pm
 • xx phản hồi
Vlog 4: V56 chỉ phân biệt độ phân giải
Vlog 2: Độ bo tivi V56 cho màn Samsung 2232BW 1680x1050

Download search