I. Khái niệm: Monitor là cái "tivi" để phía trước cái đầu CPU mà dân nông thôn hay gọi như vậy. II. Phân loại: - Theo cấu tạo: Loại phổ biến dùng đèn CRT (như tivi) hoặc loại tinh thể lõng (LCD) là loại cao cấp hơn dành cho người nhiều tiền...

Download search