Monitor: Nguyên nhân ngắt nguồn khi dùng IC KA3842

  • 19/05/2007, 10:35 am
  • xx phản hồi
Sơ đồ nguyên lý khối nguồn sử dụng IC KA3842 hoặc UC3842 Sơ đồ mạch nguồn sử dụng IC dao động KA3842 IC UC3842 hay KA3842 là một IC có 8 chân và nhiệm vụ của các chân như sau : - Chân 1 ( COMP ) - đây là chân nhận điện áp so...
I. Khái niệm: Monitor là cái "tivi" để phía trước cái đầu CPU mà dân nông thôn hay gọi như vậy. II. Phân loại: - Theo cấu tạo: Loại phổ biến dùng đèn CRT (như tivi) hoặc loại tinh thể lõng (LCD) là loại cao cấp hơn dành cho người nhiều tiền...

Download search