Video: Hướng dẫn sử dụng RT809F

 • 27/06/2017, 01:53 pm
 • xx phản hồi
Video: Hướng dẫn sử dụng RT809F

Video: Đổi logo board V59

 • 27/06/2017, 01:47 pm
 • xx phản hồi
Video: Đổi logo board V59

Video: Board Tivi V59 Service Mode Menu 1147 LVDS Maps

 • 27/06/2017, 01:44 pm
 • xx phản hồi
Video: Board Tivi V59 Service Mode Menu 1147 LVDS Maps

Video: Hướng dẫn sử dụng Minipro TL866

 • 27/06/2017, 01:41 pm
 • xx phản hồi
Video: Hướng dẫn sử dụng Minipro TL866
Video: Board Tivi V59 nghe nhạc mp3, xem Video Clip, xem Tivi
Video: Board Tivi V59 - Kết nối dây - Cài Firmware - Đổi ngôn ngữ

Video: Test Panel Laptop 14.0 15.6

 • 27/06/2017, 01:22 pm
 • xx phản hồi
Video: Test Panel Laptop 14.0 15.6

Video: Test Panel Laptop 14.1 15.4

 • 27/06/2017, 01:17 pm
 • xx phản hồi
Video: Test Panel Laptop 14.1 15.4
Video: Bo Tivi V56 T.V56.A8 tham khảo và so sánh với V59

Cơ bản về Mosfet trong laptop

 • 27/09/2015, 02:04 am
 • xx phản hồi
MOSFET MOSFET viết tắt của "Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor" trong tiếng Anh, có nghĩa là "transistor hiệu ứng trường Oxit Kim loại - Bán dẫn", là một thuật ngữ chỉ các transistor hiệu ứng trường được sử dụng rất phổ...

Download search