Cái này dành cho mấy newbie mới nhập môn. Xem tại đây:

http://kythuatphancung.com/2009/06/07/dien-tu-co-ban/Download search