Các nguồn điện áp chính & mạch điều khiển trên Laptop IBM

Các nguồn điện áp chính.

Các nguồn điện áp chính được IBM ký hiệu bởi chữ M ở cuối như các điện áp:

- VCC5M

- VCC3M

- VCC1R8M

- VCC1R2M

1 - Mạch điều khiển các nguồn Switching tạo ra các điện áp chính.

a) Khi máy gắn Adapter qua chân DC-IN

c

Hình 19 - Mạch điều khiển nguồn ở chế độ cắm Adapter có nguồn DC-IN

Phân tích:

- Các nguồn Switching sẽ tạo ra các điện áp VCC5M, VCC3M, VCC1R8M và VCC1R2M. Để tạo ra được các điện áp này thì các nguồn SWITCHING cần có hai điều kiện là có điện áp VINT16 cung cấp và có các lệnh điều khiển VCC5M_ON và VCC1R8M_ON từ IC điều khiển nguồn PMH4 đưa tới.

- Khi được cấp nguồn VCC3SW, IC điều khiển nguồn PMH4 sẽ hoạt động, ban đầu chân 73 (EXT-PWR) của IC có mức cao do điện trở  R110 và R53 phân cực và IC tạm thời chưa có lệnh điều khiển ra.

- Nếu ta cắm điện Adapter qua chân DC-IN, do điện áp Adapter có 16V nên điện áp này đi qua R870 đi qua đi ốt Zener D9 (12V) vào phân cực cho đèn Q73 dẫn, khiến cho điện áp chân 73 (EXT-PWR) giảm xuống mức thấp, khi chân EXT-PWR có mức thấp thì IC điều khiển nguồn PMH4 sẽ cho ra lệnh VCC5M_ON và VCC1R8M_ON để điều khiển cho các mạch nguồn SWITCHING hoạt động.

- Khi nguồn SWITCHING-5V hoạt động sẽ cho ra điện áp VCC5M,

còn tiếp...Download search