Sơ đồ khối

Gồm 4 khối chính là : Khối nguồn, Khối cao áp, Khối Xử lý, Khối Panel LCD

1. Khối nguồn: Đầu vào là nguồn điện lưới 220V AC. Dùng mạch nguồn ngắt mở (nguồn xung) để tạo ra 2 điện áp chính là 5V cấp cho Bo xử lý và 12V cấp cho Bo cao áp.

2. Khối Cao áp: Nhận nguồn 12V từ bo nguồn. Nhận tín hiệu On/Off từ bo xử lý để điều khiển việc ngắt mở mạch cao áp. Nhận tín hiệu điều chỉnh sáng tối từ bo xử lý. Xuất ra điện thế cao áp khoảng 600 ~ 1000 V AC đốt sáng bóng cao áp nằm bên trong Panel LCD.

3. Bo xử lý: Nhận nguồn 5V từ bo nguồn để cấp cho các IC trên bo. Nhận tín hiệu VGA từ cáp VGA nối với card màn hình. Xử lý tín hiệu và xuất tín hiệu lên Panel LCD thông qua cáp tín hiệu (lọai thông dụng 20 hoặc 30 pin)

4. Panel LCD: Nhận nguồn từ cao áp để đốt sáng đèn cao áp bên trong. Nhận tín hiệu đã qua xử lý từ bo điều khiển. Hiển thị "hoàn hảo" hình ảnh trên LCD.

Lê Quang Vinh - www.KyThuatPhanCung.vnDownload search