Thứ tự sửa nguồn ATX:

 1. Mạnh lọc nhiễu AC và chỉnh lưu: 220VAC -> 310VDC là OK

 2. Mạch nguồn cấp trước: 5V tím và xanh lá là OK

 3. Mạch nguồn chính: Tất cả các đường nguồn

 4. Chất lượng mạch nguồn chính: Nguồn ra Quá thấp, quá cao hoặc có tải thì sụt áp.


Nếu đã có cấp trước 5V dây tím và dây công tắc xanh lá thì coi như xong bưới 2. Nếu kích nguồn vẫn không chạy thì do các 1 hoặc nhiều nguyên nhân sau đây:

 1. IC giao động (494/7500) lỗi

 2. IC bảo vệ lỗi (339/393)

 3. Transistor driver (nhí C945/C1815) lỗi

 4. Transistor công suất hở mạch, đứt mối nối hoặc lỗi


mach_daodonghai-icCác mức nguồn khi chưa kích PS_ON: Dây xanh lá cây = 5V.


dienap_stanby

Và các mức điện áp khi đã chập dây xanh lá xuống massdienap-run

Lúc này chân số 4 = 0V và chân số 14 = 5Vicdaodong

Thứ tự kiểm tra:

 1. Kiểm tra nguồn 12V cấp cho chân 12 của IC giao động.

 2. Kiểm tra 5Vref chân số 14.

 3. Tháo 2 transistor công suất ra để đo rời, nếu đứt hoặc chập thì thay tương đương bằng các con sau: C4242, C2335, E13007... nên dùng 1 cặp giống nhau nhé.

 4. Tháo 2 transistor driver nhí C945 hoặc C1815 đo rời (2 con này thay thế cho nhau đều được)

 5. Thay thử IC giao động  (494 và 7500 đều thay cho nhau được)

 6. Thay thử IC bảo vệ (phải đúng 339 hoặc 393 nhé)


Lê Quang Vinh - www.kythuatphancung.comDownload search