Nên xem:

trước khi đọc tiếp phần dưới đây.

CPU AMD - Bảng 1


  • Athlon 64:OPNModelClockMax. Temp. (ºC)ADA4000IAA4DH4000+2.6 GHz69ADA4000DEP5AS4000+2.4 GHz70ADA4000DAA5BN4000+2.4 GHz71ADA4000DKA5CF4000+2.4 GHz71ADA4000DEP5AS4000+2.4 GHz70ADA3800IAA4CN3800+2.4 GHz69ADA3800DAA4BW3800+2.4 GHz71ADA3800DEP4AS3800+2.4 GHz70ADA3800DEP4AW3800+2.4 GHz70ADA3800DAA4BP3800+2.4 GHz70ADH3800IAA4DE3800+2.4 GHz65ADA3800IAA4DH3800+2.4 GHz69ADA3700AEP5AR3700+2.4 GHz70ADA3700DKA5CF3700+2.2 GHz71ADA3700DAA5BN3700+2.2 GHz70ADA3500IAA4CN3500+2.2 GHz69ADA3500IAA4CW3500+2.2 GHz70ADD3500IAA4CN3500+2.2 GHz78ADA3500DKA4CG3500+2.2 GHz65ADA3500DAA4BN3500+2.2 GHz65ADA3500DAA4DW3500+2.2 GHz65ADA3500DEP4AS3500+2.2 GHz70ADA3500DEP4AW3500+2.2 GHz70ADA3500DIK4BI3500+2.2 GHz70ADA3500DAA4BP3500+2.2 GHz70ADH3500IAA4DE3500+2.2 GHz65ADA3500IAA4DH3500+2.2 GHz69ADA3400AEP4AR3400+2.4 GHz70ADA3400AEP4AX3400+2.4 GHz70ADA3400AIK4BO3400+2.2 GHz65ADA3400AEP5AP3400+2.2 GHz70ADA3400AEP5AR3400+2.2 GHz70ADA3200AEP4AR3200+2.2 GHz70ADA3200AEP4AX3200+2.2 GHz70ASA3200AIO4BX3200+2.2 GHz69ADA3200DEP4AW3200+2.0 GHz70ADA3200DIK4BI3200+2.0 GHz70ADA3200DAA4BP3200+2.0 GHz70ADA3200AEP5AP3200+2.0 GHz70ADA3200AEP5AR3200+2.0 GHz70ADA3200DKA4CG3200+2.0 GHz65ADA3200DAA4BW3200+2.0 GHz65ADA3000AEP4AP3000+2.0 GHz70ADA3000AEP4AR3000+2.0 GHz70ADA3000AEP4AX3000+2.0 GHz70ADA3000AIK4BX3000+2.0 GHz70ADA3000DEP4AW3000+1.8 GHz70ADA3000DIK4BI3000+1.8 GHz70ADA3000DAA4BP3000+1.8 GHz70ADA3000DAA4BW3000+1.8 GHz65ADA3000IAA4CN3000+1.8 GHz69ADA2800AEP4AP2800+1.8 GHz70ADA2800AEP4AR2800+1.8 GHz70ADA2800AEP4AX2800+1.8 GHz70
  • Athlon 64 FX:OPNModelClockMax. Temp. (º C)ADAFX74GAA6DIFX-743 GHz56ADAFX72GAA6DIFX-722.8 GHz63ADAFX70GAA6DIFX-702.6 GHz63ADAFX62IAA6CSFX-622.8 GHz63ADAFX60DAA6CDFX-602.6 GHz65ADAFX57DAA5BNFX-572.8 GHz65ADAFX55DAA5BNFX-552.6 GHz65ADAFX55DEI5ASFX-552.6 GHz63ADAFX53CEP5ATFX-532.4 GHz70ADAFX53DEP5ASFX-532.4 GHz70ADAFX51CEP5ATFX-512.2 GHz70ADAFX51CEP5AKFX-512.2 GHz70
  • Athlon 64 X2:

OPNModelClockMax. Temp. (º C)


ADX6400CZWOF

6400+3.2 GHz63ADX6000IAA6CZ6000+3.0 GHz63ADA5600IAA6CZ5600+2.8 GHz70ADA5400IAA5CZ5400+2.8 GHz70ADO5200IAA6CZ5200+2.6 GHz72ADA5200IAA6CS5200+2.6 GHz70ADO500DSWOF5000+2.6 GHz72ADO5000IAA6CZ5000+2.6 GHz72ADO5000IAA5DD5000+2.6 GHz70ADA5000IAA5CS5000+2.6 GHz70ADO5000IAA5CU5000+2.6 GHz70ADO4800IAA5DD4800+2.5 GHz72ADA4800IAA6CS4800+2.4 GHz70ADO4800IAA6CS4800+2.4 GHz72ADA4800DAA6CD4800+2.4 GHz65ADO4600IAA5CZ4600+2.4 GHz72ADO4600IAA5CU4600+2.4 GHz72ADA4600IAA5CU4600+2.4 GHz70ADA4600DAA5CD4600+2.4 GHz65ADA4600DAA5BV4600+2.4 GHz65ADO4400IAA5DD4400+2.3 GHz72ADV4400DAA6CD4400+2.2 GHz71ADA4400IAA6CS4400+2.2 GHz70ADO4400IAA6CS4400+2.2 GHz72ADA4400DAA6CD4400+2.2 GHz65ADA4200IAA5CU4200+2.2 GHz70ADO4200IAA5CU4200+2.2 GHz72ADA4200DAA5CD4200+2.2 GHz71ADA4200DAA5BV4200+2.2 GHz65ADH2350IAA5DDBE-23502.1 GHz78ADO4000IAA5DD4000+2.1 GHz72ADA4000IAA6CS4000+2 GHz70ADO4000IAA6CS4000+2 GHz72ADO3800IAA5CZ3800+2 GHz72ADA3800IAA5CU3800+2 GHz70ADO3800IAA5CU3800+2 GHz72ADD3800IAT5CU3800+2 GHz78ADA3800DAA5BV3800+2 GHz71ADA3800DAA5CD3800+2.0 GHz71ADO3600IAA5DD3600+1.9 GHz72ADH2300IAA5DDBE-23001.9 GHz78Xem tiếp:

Lê Quang Vinh


Theo HardwareSecretsDownload search