Video: Cấp nguồn PS-305D hướng dẫn test khi mua và sử dụng cơ bản
Đăng ký kênh Kỹ Thuật Phần Cứng miễn phí: https://goo.gl/yHc4eb

Các sản phẩm trong video đều có bán tại:
http://kythuatphancung.vn/baogia/

Cấp nguồn PS-305D hướng dẫn test khi mua và sử dụng cơ bản

Các sản phẩm có trong Clip:

Máy cấp nguồn PS-305D: 1.250.000đ
Bộ nhiều đầu 46-48 món: 260.000đ
Các đầu nguồn lẻ: 20k, 30k, 35k, 120k

Các sản phẩm đều có bán tại:
http://kythuatphancung.vn

Tác giả: Lê Quang Vinh - lqv77
Admin -
http://kythuatphancung.vn
Tel: 02839544031 - 01686088311
Website:
http://lqv77.com
Facebook:
https://www.facebook.com/lqv77
Youtube:
https://www.youtube.com/lqv77Download search