Cơ bản cho người bắt đầu học sửa main PC

Liên quan đến thắc mắc cơ bản trong quá trình học sửa main PC

60 topics in this forum

  • 4 replies
  • 5,870 views
  • 0 replies
  • 1,466 views
  • 6 replies
  • 10,428 views
  • 1 reply
  • 1,410 views
  • 1 reply
  • 1,684 views
  • 3 replies
  • 2,147 views
  • 1 reply
  • 1,234 views
  • 0 replies
  • 1,312 views
 1. xin mạch nguồn test

  • 0 replies
  • 1,413 views
  • 2 replies
  • 2,132 views
  • 1 reply
  • 1,870 views
  • 16 replies
  • 17,851 views
  • 4 replies
  • 2,687 views
  • 1 reply
  • 1,715 views
  • 1 reply
  • 972 views
  • 1 reply
  • 1,082 views
  • 0 replies
  • 1,311 views
  • 2 replies
  • 1,843 views
  • 1 reply
  • 1,540 views
  • 1 reply
  • 1,436 views
  • 0 replies
  • 1,209 views
  • 0 replies
  • 887 views
  • 4 replies
  • 1,482 views
  • 0 replies
  • 1,118 views
  • 2 replies
  • 7,695 views