Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 04/09/2021 in all areas

 1. 1 point
  gamethu200

  Xin Schematics GA-H67M-D2-B3

  cho bạn nào cần GA-H67M-D2 Rev.1.0.pdf GA-H67M-D2-B3_R10.pdf GA-H67M-D2-B3_R11.pdf
 2. 1 point
  thanhtan

  BIOS DELL LATITUDE E5470 LA-C631P

  ok đây outimage1.zip
 3. 1 point
  lqv77

  Dell E6320 LA-6611P Bios & Schematics

  Bios 8MB & 2MB: 25Q16CV.zip 25Q64CV.zip Schematics: d9cd6_Compal_LA-6611P.zip
 4. 1 point
  lqv77

  Dell E6320 LA-6611P Bios & Schematics

  reupload: DELL Latitude E6320 PAL70 LA-6611P BIOS+EC.zip
 5. 1 point
  harun

  Compal LA-6771P Schematics

  thanks
 6. 1 point
  thanhtan

  xin bios samsung rv408

  SAMSUNG RV408 OK.zip
 7. 1 point
  kotnatan

  HP ProBook 4540s Bios

  HP ProBook 4540s platform Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011 https://www.mediafire.com/?k8dks8c79985xbv HP ProBook 4540s platform Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011.zip
 8. 1 point
  hamhoc

  Cách mở Service một số loại Tivi

  Phương pháp mở mã Service các loại máy I - Mở Service cho các máy Panasonic 1. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC21V50R2, TC-25V50R, TC-21GF10R Bạn hãy chú ý nút Service ở bên trong vỉ máy gần khu vực cao áp Nếu ta bấm nút Service này một lần => Sẽ đi vào chế độ chỉnh phụ cho mầu sắc, độ sáng, độ tương phản, cân bằng loa, chỉnh bass treec, chỉnh chiều cao, chỉnh tâm ngang cho màn ảnh . Nếu ta bấm nút Service hai lần => Máy sẽ đi vào chế độ chỉnh cân bằng trắng cho đèn hình . Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service 2. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29GF95R, TC-29GF85R.. Trong các máy này không có nút Service trên vỉ máy nhưng có chân Service trên IC vi xử lý . Để vào chế độ Service ta làm như sau : + Hút rỗng chân Service ( chân số 3 ) của IC vi xử lý + Đấu từ chân 3 ( sau khi đã hút rỗng ) xuống mass qua trở 100K Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service 3. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-16S80R, TC-16S09 Vào chế độ Service như sau : => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần Ở máy này có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím + Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi 4. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21S100R, TC-2185R, TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R, TC2985R Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau : => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau : => Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút Timer trên điều khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng . Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím + Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi 5. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09 Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau : => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service Chuyển đổi chức năng bằng các phím số 1,2,3,4 và5 trên ĐK từxa, tăng giảm bằng nút Volume Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau : => Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút ấn số 5 trên điều khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng . Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím + Để khoá phím ta bấm Volume về số 15, bấm Timer trên ĐK từ xa là 30phút, sau đó bấm đồng thời nút Recal trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi 6. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TX-29GF10 Để vào Service trên máy này người ta thiết kế chân Service trên IC vi xử lý. Để vào chế độ Service ta làm như sau : + Đấu chân Service chân số 32 của IC vi xử lý xuống mass => sẽ đi vào chế độ Service Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service 7. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29V30R Để vào chế độ Service ta làm như sau : + Đấu từ chân Service ( Chân số 56 ) xuống mass qua trở 56K Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service 8. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09 Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau : => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút + trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service Bấm nút F để thay đổi 9. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21P24 ( Thái Lan) Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau : => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút + trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service Bấm các phím 1,2,3,4 trên điều khiển từ xa để điều chỉnh. 10. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC 21KS99/21P09, TC-16M09Q Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau : => Đặt Volume về vị trí 0 => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30 => Bấm đồng thời Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn hình sẽ xuất hiện bảng Service Dùng các phím 1,2,3,4 trên điều khiển để điều chỉnh . Thoát khỏi chế độ Service bằng phím số 0 11. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P20V (phẳng ) Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau : => Đặt Volume về vị trí 0 => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30 => Bấm đồng thời nút Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn hình sẽ xuất hiện bảng Service Dùng các phím 3,4 trên điều khiển để thay đổi chức năng chỉnh Dùng phím Volume + và Volume - để tăng giảm 12. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P11R (phẳng ) Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau : => Đặt Volume về vị trí 0 => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30 => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service Dùng phím 1,2 trên ĐK từ xa để thay đổi các bảng Dùng phím Volume +, Volume - để tăng giảm giá trị . II- Mở Service cho các máy JVC 1. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC-C14Z, C21Z , AV-G21MX, AV-G21ME, AV-14MW Ấn đồng thời hai phím Display và Pic.mode trên điều khiển từ xa => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím +, - trên điều khiển từ xa Tăng giảm bằng các phím ▲▼ trên điều khiển từ xa. 2. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC Model AV-21L83-VT, AV-21L83B-VT, AV-25L83, AV-25L83B-VT Ấn đồng thời hai phím Display và Picture trên điều khiển từ xa => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím ▲▼ trên điều khiển từ xa Tăng giảm bằng các phím + và - trên điều khiển từ xa. Thoát khỏi chế độ Service bằng phím Display III - Mở Service cho các máy Sharp 1. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 14VJN1, 16VJN1, 21VJN1, 14VR2, 21VR2 Vào chế độ Service bằng cách : Chân 37 của IC Vi xử lý được gạt lên mức cao liên tiếp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh) Xoá chế độ Service bằng cách gạt chân 37 xuống mức thấp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh) Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm Bấm số 9 trên ĐK từ xa để về chế độ bình thường 2. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 16JN1 Phương pháp vào chế độ Service : => Bấm phím S1006 ở sau vỉ máy sẽ xuất hiện bảng Service Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm IV - Mở Service cho các máy Toshiba Phương pháp mở " Service " trên các loại máy TOSHIBA Phương pháp vào chế độ Service : =>Bấm phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa => Bấm tiếp và giữ phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa sau đó bấm Menu trên máy sẽ hiện bảng Service Bấm nút CH để thay đổi mục chỉnh Bấm nút Volume +, - để tăng giảm mục chỉnh. Bấm P.OFF để nhớ và thoát khỏi chế độ Service V - Mở Service cho các máy SONY 1. Phương pháp mở Service trên các máy SONY KV-J21MF1, KV-2168, KV-J21TF8, WEGA-21M80, KV-TG21M80/HA21M80 Với các máy Sony việc mở Service và cân chỉnh chủ yếu thực hiện trên điều khiển từ xa Phương pháp đi vào chế độ Service => Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng điều khiển từ xa , tiếp theo : => Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) => Power On Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa. Nhớ lại các chức năng đã cài đặt : + Bấm nút Mute ( chữ Service biến thành chữ Write) + Sau đó bấm số 0 + Sau đó bấm Power off 2. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV206W2, 25GS10, KV-14GP3, KV-21ST10, KV25HR1 Phương pháp đi vào chế độ Service => Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng điều khiển từ xa , tiếp theo : => Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) => Power On Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa. Nhớ lại các chức năng đã cài đặt : + Bấm nút Mute + Bấm nút Tuner(2) ( Với máy đời KV-14GP3 có thể không cần bấm phím này ) + Sau đó bấm số 0 + Sau đó bấm Power off Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc. 3. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV25DJ Bấm vào lỗ Service ở trên máy dưới jắc cắm an ten, bấm và giữ phím này trước khi bật công tắc nguồn chính => sẽ đi vào chế độ Service . Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa. Nhớ lại các chức năng đã cài đặt : + Bấm nút Mute + Bấm nút Tuner(2) + Sau đó bấm số 0 + Sau đó bấm Power off Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc. VI - Mở Service cho các máy HITACHI 1. Phương pháp mở Service trên các máy HITACHI Bấm và giữ phím AV-TV phía trước của máy sau đó mới bật công tắc nguồn chính của máy => cho đến khi xuất hiện màn hình cân chỉnh . Bấm phím ^, ∨ để thay đổi chức năng chỉnh Bấm phím < , > để tăng giảm chức năng chỉnh . Bấm Recall để nhớ các chức năng điều chỉnh Bấm MENU để thoát VII - Mở Service cho các máy SAMSUNG 1. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-3366, CS-5366, CS-3866, CS-5066, CS5085, CS-5039, CS-2177, CS-2299, CS-569 Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( Cách nhau không quá 3 giây ) POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON Bản Service sẽ được hiển thị Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume 2. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-202, CS16V2/KS1A-3866, CS21M6, CS15A8XW, CS-20H2, KS1( Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( cách nhau không quá 3 giây ) POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON Bản Service sẽ được hiển thị Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume 3.SAM SUNG Loại 1: PV 1, STC 11A,B,C, STC 12B - ấn lần l¬ượt các fím sau: Power off --- P.STD --- HELP --- SLEEP --- Power on. - Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng. Loại 2: STC 13A, S 15A, STC 57 - ấn lần l¬ượt các fím sau: Power off --- Display --- Pic. STD --- Mute --- Power on. - Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng. Loại 3: ấn lần lượt các fím sau: Power off --- Display --- Menu --- Mute --- Power on. - Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng. Loại 4: ấn lần lượt các fím sau: Power off --- Info --- Menu --- Mute --- Power on.(Samsung Model: CS-15K30MG Chính xác 100%) - Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng. VIII - Mở Service cho các máy LG 1. Phương pháp mở Service trên các máy LG Bấm đồng thời hai phím " OK " Trên điều khiển từ xa và trên máy sẽ đi vào chế độ Service Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để thay đổi các tuỳ chọn OPTION1, OPTION2, OPTION3, OPTION4 Bấm phím ^, ∨ để chọn mục điều chỉnh Bấm phím <, > để tăng giảm IX - Mở Service cho các máy DEAWOO 1. Phương pháp mở Service trên các máy DEAWOO 15U5F Phương pháp đi vào chế độ Service Đặt kênh ở số 91 Vào Menu điều chỉnh độ nét về 0 Bấm nhanh trên ĐK từ xa các phím SKIP => MOVE =>MENU Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm X - Mở Service cho các máy TRUNG QUOC 1. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC sử dụng IC giải mã LA76810 Bấm phím " EDIT " trên điều khiển từ xa sẽ đi vào chế độ Service Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để tím OPTION1 và OPTION2 Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm Bấm phím " EDIT " lần nữa để thoát khói chế độ Service 2. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC 21S09 đời 2004 dạng 6-4-8-3 Bấm lần lượt các phím trên ĐK từ xa PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Bảng Service Factory sẽ xuất hiện Dùng các phím P+/P- để chọn mục Dùng phím Volume để tăng giảm 3. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC đời mới . Giảm Volume về 0 Bấm đồng thời phím có hai mũi tên ngược chiều nhau trên điều khiển từ xa và phím Volume (-) trên máy => sẽ đi vào chế độ Service Dùng các phím P+/P- để chọn mục Dùng phím Volume để tăng giảm XI - Mở Service cho các máy BELCO 1. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 14BS88, 21BS3X, 21BS9FX, 16BS6X Bấm Volume về 0 Bấm và giữ MUTE trên Tivi đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển => Màn hình Service xuất hiện Nhấn tiếp nút DISPLAY sau đó bấm lại các bước trên để đi vào các mục chức năng 2. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH4X, 21BH75 Chọn chương trình 12 Bấm nút Volume trên điều khiển từ xa về 0 sau đó bấm nút MUTE trước khi hiển thị Volume bị mất => chữ D MODE sẽ xuất hiện trên màn hình. 3. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BL5 Bấm nút RECAL trên Điều khiển từ xa ( Bước 1) Bấm nút Volume trên Ti vi về 0 ( bấm và giữ ) ( Bước 2) Bấm nút RECAL trên Ti vi một lần nữa : Hiển thị màn hình chữ FACTORY ( Bước 3) Thực hiện lại các bước 2 và 3 để đi vào các chế độ chỉnh khác nhau 4. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO C21BE21C, C21BE21D và C21BE29, C21BE28X Bấm và giữ phím Volume (-) trên Ti vi đồng thời bấm phím DISPLAY trên ĐK từ xa => Màn hình đi vào chế độ Service Sử dụng các phím 10X, phím số 2, số 0 để thay đổi các chức năng chỉnh Tăng giảm bằng các phím Volume 5. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH02X, 25BH02X và 29BH02X Chọn kênh 12 Đổi đến kênh 38 Bấm nút MENU đến POS LOCK Bấm lần lượt các nút MUTE => 1 => 2 => 3 => 8 trên điều khiển từ xa sẽ đi vào chế độ Service XII - Mở Service cho các máy HANEL 1. Phương pháp mở Service trên các máy HANEL DTC2162S Phương pháp đi vào chế độ Service Tháo điều khiển từ xa ra Kích vào các nút còn bỏ trống là các nút dành cho các chức năng khác nhau của chế độ chỉnh Service XIII - Mở Service cho các máy TCL 1. Phương pháp mở Service trên các máy TCL - 1475 Phương pháp đi vào chế độ Service Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service Bấm phím từ 0 đến 9 và phím -/-- hoặc phím TV-AV sẽ thực hiện các cân chỉnh cho máy Bấm PRO để thay đổi chức năng Bấm Volume để điều chỉnh XIV - Mở Service cho các máy VTB: 1. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1410, A1419, A2110, A2119 Phương pháp đi vào chế độ Service Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service Bấm CH để thay đổi chức năng Bấm Volume để điều chỉnh Bấm tắt nguồn trên ĐK từ xa để thoát 2. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1611, A1621, A2120, A2121, A2121T, F2120, A2127, A2125Y, A2126Y, F2140Y, F2141Y, F2142 Phương pháp đi vào chế độ Service Bấm phím MENU trên điều khiển từ xa để vào " PICTURE " Menu Bấm phím Q.VIEW Bấm phím MUTE để vào Menu Service Bấm phím TIMER để thay đổi trang này sang trang khác  Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnh Bấm phím VOLUME để tăng giảm Bấm MENU để thoát khỏi Service 3. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2921 Tắt công tắc nguồn chính Bấm và giữ đồng thời hai phím Volume (+) và Volume (-) trước mặt máy Mở công tắc nguồn trong lúc đang giữ hai phím Volume trên Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnh Bấm phím VOLUME để tăng giảm XV -LG Cách 1: ấn đồng thời 2 fím: OK (trên TV) và OK (trên Remote). - ấn fím có mầu vàng để lật trang. - Trong một vài trường hợp ấn các fím trên Remote không thể lật trang được (ví dụ : LG 14A90) tay khiển LG 10S250N. ta phải gỡ vỏ Remote rồi kích vào 2 pin 17 và 19 của IC giải mã trên Remote là có thể lật trang được. - Nhớ dữ liệu: fím OK - Thoát khỏi chể độ service: fím TV/AV và power off. Chú ý: có đời máy LG khi mở service ấn 2 fím OK khoảng 20. hoặc 30s hoặc 60s - tùy từng đời máy, thì khi đó máy mới đi vào chế độ service. Cách 2: Tắt công tắc nguồn điện chính. - ấn và giữ fím tua đi sau đó mở công tắc nguồn chính trong khi vẫn giữ fím tua đi (fím tua đi là fím có hình tam giác hướng sang bên fải hay chính là fím VOL+) Cách 3: 21FX5REE – TD Cách mở như sau - Đưa vol = 0. (cũng có thể không cần) - ấn và giữ đồng thời 2 fím Menu trên TV và trên Remote khoảng 5s (cho đến khi máy di vào chế độ service) - Cách chỉnh còn lại cũng như những máy khác.
 9. 1 point
  lqv77

  [Bios] Lenovo Z470

  [bios] Lenovo Z470 Z470.zip