Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 09/03/2023 in all areas

 1. 1 point
  Toshiba C40-A DA0MTKMB8E0 REV:E Bios 8MB OK Đọc từ máy sống nha. toshiba C40-A da0mtkmb8e0 rev E ok.zip
 2. 1 point
  lqv77

  Intel DH61CR - 4MB Bios

  [bios] Intel DH61CR - 4MB DH61CR,OK-PASS.zip
 3. 1 point
  lqv77

  xin bios asus x550lc rev 2.0

  X550LCF1.zip
 4. 1 point
  lai_zai

  xin bios asus h61m-e

  Những bạn nào cần thì lấy nó nhé. mình đã test trên ver 2.01 http://www.mediafire.com/download/dh0oqsu8iuazccc/lai_zai_Asus_H61M-E_rev.2.01.zip
 5. 1 point
  mình có sẵn đây! 25Q64.zip
 6. 1 point
  HỔ CON

  Asus x451CA bios

  ok đã thử x451ca 2.zip
 7. 1 point
  LTY400HC05_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x3247_20141023_102417.tar LTY400HF05_WUXGA_1920X1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x64FD_20141023_102847.tar LTY400HF06_WUXGA_1920X1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x48E3_20141023_103127.tar M156MWR1_1366_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x9B90_20141023_103631.tar M170EG02_SXGA_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xEBD3_20141023_104534.tar M170EN04_V6_SXGA_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xCCE4_20141023_105208.tar M200O1_L07_1600_900_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x4917_20141023_105348.tar M216B1_P14_1366x768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x57C3_20141023_105525.tar MT170EN04_1280X1024_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE3DD_20141023_105706.tar N150U3_L06_1600X1200_3V_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x719F_20141023_110117.tar
 8. 1 point
  General_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x8422_20141023_091312.tar General_1920_1200_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xD9E0_20141023_091656.tar General_DO6L_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xF89C_20141023_091836.tar General_DO8L_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xF28E_20141023_092020.tar HE315CF_B21_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xEE54_20141023_092208.tar LC260W01_A5KA_1280_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x8902_20141023_092348.tar LC420EUS_SCA1_1920X1080_8BIT_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE8B7_20141023_092702.tar LC470EUS_SCA1_WUXGA_1920x1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x383A_20141023_092839.tar LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE4AA_20141023_092527.tar LM201U04_A3K4_1600X1200_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x762E_20141023_093016.tar
 9. 1 point
  lqv77

  [Bios] Lenovo G470 - Compal LA-6759P

  Đủ 2 file nhé. Nguồn: http://www.rosefix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6628 G470 LA-6759P UMA.zip