Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 11/29/2023 in all areas

  1. 1 point
    Mình có cái laptop HP EliteBook 2530p, không hiểu sao cái đèn soi bàn phím trên cùng màn hình gần Webcam nó không phát sáng. Không biết lỗi này do phần cứng hay driver hay một lý do nào khác ạ. Mong các Pro nào có kinh nghiệm chỉ giúp. em đã lên trang HP cài đúng driver cho máy này, nào là hotkey, tùm lum hết sao thấy đèn vẫn ko hoạt động (đáng lẽ ra nó phải sáng như hình dưới), nhưng bật lên nó ko sáng gì hết.......(hình)
  2. 1 point
    không ai giúp mình hết vậy các bác.... Tag: laptop cu