At007

Members
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

  1. Máy in Ricoh sp 210 của em không biết bị bịnh j mà in ra bị mấy vệt đen ngắn cách đều nhau 3cm một bên của trang giấy. Em đã vệ sinh gạt mực và đổ bỏ hết mực thải, thanh trục sạc và thay luôn Drum mới nhưng in ra vẫn bị mấy vệt đen kia. Xin mấy bác chỉ cho cách khắc phục. Em chân thành cảm ơn ạ.
  2. Máy in Ricoh sp 210 của em không biết bị bịnh j mà in ra bị mấy vệt đen ngắn cách đều nhau 3cm một bên của trang giấy. Em đã vệ sinh gạt mực và đổ bỏ hết mực thải, thanh trục sạc và thay luôn Drum mới nhưng in ra vẫn bị mấy vệt đen kia. Xin mấy bác chỉ cho cách khắc phục. Em chân thành cảm ơn ạ.
  3. Máy in Ricoh sp 210 của em không biết bị bịnh j mà in ra bị mấy vệt đen ngắn cách đều nhau 3cm một bên của trang giấy. Em đã vệ sinh gạt mực và đổ bỏ hết mực thải, thanh trục sạc và thay luôn Drum mới nhưng in ra vẫn bị mấy vệt đen kia. Xin mấy bác chỉ cho cách khắc phục. Em chân thành cảm ơn ạ.