nch94

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. Hiện tại em có con main kích không được nguồn. E đo chân kích nguồn có 3.3V. Nhưng e đo chân 3 7 8 của bios thì ko có áp 3.3V. Có phải do bios ko có áp cũng là 1 trong những nguyên nhân không kích được nguồn không ạ. Hướng xử lí như thế nào ạ. Em cám ơn.
  2. Hiện tại em có con main kích không được nguồn. E đo chân kích nguồn có 3.3V. Nhưng e đo chân 3 7 8 của bios thì ko có áp 3.3V. Có phải do bios ko có áp cũng là 1 trong những nguyên nhân không kích được nguồn không ạ. Hướng xử lí như thế nào ạ. Em cám ơn.