xidau

Members
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

  1. e có cái main h81 ds2 rev3.0 bị bệnh quạt quay vài vòng rồi tắt. e đã đo các nguồn đủ chỉ có nguồn cpu không ổn định nên e đo thử 2 con trở chỗ cầu phân áp thì thấy nguồn dâng cao. E thay luôn cả cặp (1 con 10k và 1 con 1k) main chạy ok. Được vài ngày máy lại bị y bệnh cũ, e lại khò 2 con trở đó ra đo lại thấy chỉ số vẫn ok. Do tính cẩn thận e nghĩ 2 con trở đó bị lỗi nên tiếp tục thay 2 con trở khác main lại chạy ok. Cũng được vài ngày máy lại bị bệnh cũ, lần này e không tháo trở ra nữa e chỉ khò quanh khu vực chỗ cầu phân áp main lại chạy mà cũng chỉ được vài ngày. Có bác nào gặp trường hợp này chưa giúp e với.
  2. e có cái main h81 ds2 rev3.0 bị bệnh quạt quay vài vòng rồi tắt. e đã đo các nguồn đủ chỉ có nguồn cpu không ổn định nên e đo thử 2 con trở chỗ cầu phân áp thì thấy nguồn dâng cao. E thay luôn cả cặp (1 con 10k và 1 con 1k) main chạy ok. Được vài ngày máy lại bị y bệnh cũ, e lại khò 2 con trở đó ra đo lại thấy chỉ số vẫn ok. Do tính cẩn thận e nghĩ 2 con trở đó bị lỗi nên tiếp tục thay 2 con trở khác main lại chạy ok. Cũng được vài ngày máy lại bị bệnh cũ, lần này e không tháo trở ra nữa e chỉ khò quanh khu vực chỗ cầu phân áp main lại chạy mà cũng chỉ được vài ngày. Có bác nào gặp trường hợp này chưa giúp e với.
  3. e có cái main h81 ds2 rev3.0 bị bệnh quạt quay vài vòng rồi tắt. e đã đo các nguồn đủ chỉ có nguồn cpu không ổn định nên e đo thử 2 con trở chỗ cầu phân áp thì thấy nguồn dâng cao. E thay luôn cả cặp (1 con 10k và 1 con 1k) main chạy ok. Được vài ngày máy lại bị y bệnh cũ, e lại khò 2 con trở đó ra đo lại thấy chỉ số vẫn ok. Do tính cẩn thận e nghĩ 2 con trở đó bị lỗi nên tiếp tục thay 2 con trở khác main lại chạy ok. Cũng được vài ngày máy lại bị bệnh cũ, lần này e không tháo trở ra nữa e chỉ khò quanh khu vực chỗ cầu phân áp main lại chạy mà cũng chỉ được vài ngày. Có bác nào gặp trường hợp này chưa giúp e với.