banha123

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. Máy in Epson WF 7710 lỗi kim phun

    Bệnh này là thước phim, mắt đọc thước phim, dây cắm sensor mắt đọc thước phim. Kiểm tra lại.
  2. Anh em diễn đàn ai có rom con này cho mình xin, Thanks.