lam84dx

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. LENOVO-5VKT14AUS (L-IG41M3-V1.1).zip e up kêu bíp kéo dai ko hồi kết ko chạy dc lenovoL-IG41M.bin file nay ko nhận ram và ko lên ai có file chuẩn chó e xin vs ạ, cám ơn ac rất nhìu máy e là lenovo H410e máy bàn
  2. lenovo H410e Desktop, l-ig41m3 v1.1, , pác nào có cho e xin cứu máy khách vs ạ , e cảm ơn rất nhìu ạ