thangitti

Members
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

  1. Cho Mình xin BIOS E6420 Vga Onboard file .BIN. Bạn nào có cho mình xin. Thanks.
  2. Mình đang cần Bios A25 của Latitude E6420 VGA Onboard file .BIN. Bạn nào có cho mình xin. thanks. Latitude_E6420_E6420ATG_A25(1).exe
  3. Hiện tại mình đang tìm, firmware cho con USB 64gb DataTraveler 100 G3: Protocal Version: USB 3.20 Current Speed: High Speed Max Current: 896mA USB Device ID: VID = 13FE PID = 1D00 Device Name: USB DISK 30X Device Revision: 0110 Product Model: USB DISK 30X Product Revision: 1.00 Controller Vendor: Phison Controller Part-Number: PS2251-09(PS2309) - F/W 07.00.5D [2018-10-03] Flash ID code: 2CC40832 - Micron [TLC] Mới đầu chạy rất nhanh, sau khi mình chạy 1 chương trình tạo USB boot để cài nhiều HDH thì lỗi. Hiện tại, đọc rất chậm, không ổn định tốc độ và chép dữ liệu được 5 phút tự disconect và báo lỗi. Mình đã tìm khá nhiều trên các diễn đàn rồi nhưng kg có. Bạn nào có share hoặc chỉ giùm mình cách khắc phục. Thanks.