Sign in to follow this  
sin_computer

Chương trình NC chạy tự động trên DOS

Recommended Posts

Vừa dính một cái cân vàng chạy ứng dụng NC trên dos.

Chương trình người ta làm thế nào mà vừa mở lên nó chạy thẳng tới gọi file NC rồi xài thôi. Bác nào co cao kiến chỉ giúp, em thì đánh lệnh vộ dc nhưng mà dân người ta xài k bít gõ lệnh đâu!!!!!!!!!!!!!!!!

Ah! em nó xài giao tiếp RS232

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa dính một cái cân vàng chạy ứng dụng NC trên dos.

Chương trình người ta làm thế nào mà vừa mở lên nó chạy thẳng tới gọi file NC rồi xài thôi. Bác nào co cao kiến chỉ giúp, em thì đánh lệnh vộ dc nhưng mà dân người ta xài k bít gõ lệnh đâu!!!!!!!!!!!!!!!!

Ah! em nó xài giao tiếp RS232

Không hiểu ý bạn nói gì?

Nếu là MS-DOS và NC (Norton Commander của Symmantec) thì mình là chuyên gia rồi.

Nếu đúng em nó thì làm thế này:

nhập dòng lệnh dưới vào file Autoexec.bat trong ổ khởi động (ổ C)

ví dụ NC để ở trong thư mục (DIR) NC của ổ C: -> c:\nc\nc.exe

Nếu để ở chỗ khác thì chỉ đến đó. Ví dụ

D:\canvang\nc\nc.exe

 

Muốn chạy thẳng vào chương trình cân vàng cũng được, không cần qua NC. Gõ dòng lệnh của chương trình đó vào trong file Autoexec.bat của ổ C là xong

Share this post


Link to post
Share on other sites
Không hiểu ý bạn nói gì?

Nếu là MS-DOS và NC (Norton Commander của Symmantec) thì mình là chuyên gia rồi.

Nếu đúng em nó thì làm thế này:

nhập dòng lệnh dưới vào file Autoexec.bat trong ổ khởi động (ổ C)

ví dụ NC để ở trong thư mục (DIR) NC của ổ C: -> c:\nc\nc.exe

Nếu để ở chỗ khác thì chỉ đến đó. Ví dụ

D:\canvang\nc\nc.exe

 

Muốn chạy thẳng vào chương trình cân vàng cũng được, không cần qua NC. Gõ dòng lệnh của chương trình đó vào trong file Autoexec.bat của ổ C là xong

thank bạn! để thử coi, báo kết quả sau. bỏ nay cả 10 năm rồi chả nhớ gì!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank bác Ungan! sao đây là quá trình làm nó chia sẽ cùng anh em!

Tạo đĩa HDD khởi động từ DOS bằng lệnh Format C:/s mục đích tạo 3 file khởi động vào dos

Thứ 2 fix lại file Autoexec.bat, chỉ đường dẫn file cần chạy trên nền dos

Thứ 3 khởi động máy và thưởng thức!

 

Thứ 4 ra quán nhậu cùng anh chủ tiệm vàng, vì tụi bán cân điện tử Huy Hoàng đòi bán máy tính tích hợp phần mềm giá 500$ chỉ để chạy cái này thôi! hic

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thank bác Ungan! sao đây là quá trình làm nó chia sẽ cùng anh em!

Tạo đĩa HDD khởi động từ DOS bằng lệnh Format C:/s mục đích tạo 3 file khởi động vào dos

Thứ 2 fix lại file Autoexec.bat, chỉ đường dẫn file cần chạy trên nền dos

Thứ 3 khởi động máy và thưởng thức!

 

Thứ 4 ra quán nhậu cùng anh chủ tiệm vàng, vì tụi bán cân điện tử Huy Hoàng đòi bán máy tính tích hợp phần mềm giá 500$ chỉ để chạy cái này thôi! hic

 

anh nói kỹ lại "thứ 2" được ko anh? hỗm cũng gặp 1 máy mà chưa dám làm

Share this post


Link to post
Share on other sites
anh nói kỹ lại "thứ 2" được ko anh? hỗm cũng gặp 1 máy mà chưa dám làm

Câu lệnh để chạy file XX.exe thế nào thì bạn đưa vào file autoexec.bat y như vậy bắt nguồn từ ổ C

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

đang có con máy của khách chạy phần mềm cân vàng trên dos chạy nc, nhờ ae giúp đỡ, đã đọc hướng dẫn phía trên nhưng làm theo vẫn chưa ok ah, nhờ ae hướng dẫn chi tiết hơn không, xi hậu tạ ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this