Sign in to follow this  
Bruce Tung

Sửa nguồn ATX Power Supply dây tím không đủ 5v

Recommended Posts

Nguồn ATX Power Supply dây tím không đủ 5v. Quạt vẫn quay, không lên. Em nghi bị sụt áp nên mở ra thấy 2 tụ bị phù.

Thay 1 em 10v 1000mf, 1 em 16v 470mf. Thay vào đo vẫn không đủ gắn vô chạy thử thì thấy khét. Mở ra thì thấy ở dưới con điện trở lớn với con diot màu cam có dấu hiệu bị cháy đen/ Thay 2 con đó vô thì đo thử đủ 5v. gằn vô chạy thì được 1 lúc tắt máy mở lại thì không được nữa. Có mùi khét nên em mở ra thì con tụ mới thay gần con diot, con điện trở thay lúc này giờ bị phù. Sờ vào mấy con này rất nóng. Ngoài ra còn hiện tượng nữa là con diot màu cam nguồn đang chạy nó sáng đỏ luôn. Các bác có cao kiến gì cho bệnh em này không.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhiều nguồn thì ngay đường 5v có một con R công suất 1-2W (loại bự) dùng để kết hợp với tụ điện tạo mạch lọc RC (con R này nối 5 v tới mass, thay phải thay con bự mới chịu nổi ko thì die).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this