Sign in to follow this  
hieucan82

không cài được win cho macbook white

Recommended Posts

tình hình là thế này, em nhận cài máy macbook nhưg lỡ tay fomat hdd giờ không thể nào cài được, đem hdd qua máy khác cài win sau đó gắn lại máy mac mà cứ báo không boot, sư huỳnh nào biết cách khắc phục chỉ giáo em với hihxihx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this