vietlan

Cần giúp đở drive sound mani ec915gv-m10

Recommended Posts

Tình hình là máy hư sound onboar nên e mua car rời gắn vào nhưng lại báo thiếu PCI Device.như vậy là bị gì vậy.a em nào có kinh nghiệm hoặc đã gặp trường hwpj này thì chỉ giúp e cách khắc phục với.

trong khi chờ hồi âm thì e xin cảm ơn trước

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now