Sign in to follow this  
tieulangroup

USB Hirent boot 10.6 đơn giản nhất!

Recommended Posts

Mình đã tìm hiểu nhiều cách kể cả trên trang chủ hrientboot nhưng cách làm cũng rất rờm rà không khả quan lắm thấy cái này hay đang xài tốt nên share cho anh em đây !(của bạn huycim@gmail.com) down về giải nén chung 1 thư mục chạy Hiren2USB và làm theo hướng dẫn ! link http://www.4shared.com/rar/IoNkQPqX/HirensBoot_usb106.html?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this