duyprook

asrock h61-hvs quạt nguồn và quạt cpu quay vài giây rồi tắt rồi quay tiếp diễn liên tục màn hình đen

Recommended Posts

ấn nút khởi động có hiện tượng trên cứu em với

asrock h61-hvs quạt nguồn và quạt cpu quay vài giây rồi tắt rồi quay tiếp diễn liên tục màn hình đen xì

cpu và ram và nguồn ngon đã kiểm tra ổn định

cho em hỏi nguyên nhân vì sao

Share this post


Link to post
Share on other sites
bạn test lại nguồn xem.mà bạn test sao mà bỉu nguồn cpu và ram ngon

cầm 2 con nguồn AC bell CE2 -350w và CM elite 460W vẫn hiện tượng trên cả 2 con đều tháo từ máy người bạn đang dùng ngon

và cũng đã kiểm tra luôn ram và cpu sang máy của bọn nó kết quả vẫn vào được bios

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn!

Đối với dòng main H61 như bạn nói thì có thể bị hỏng các thư sau:

- CPU hỏng cũng bị tình trang trên ( đã bị)

- Ram bị hỏng cũng bị tình trang trên( đã bị)

Bạn có thể lấy 2 thiết bị mới để test  lại!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now