Sign in to follow this  
lqv77

Làm thế nào để sửa RAM [Tiếng Anh]

Recommended Posts

Part 1: http://www.simmtester.com/PAGE/news/showpubnews.asp?num=26

 

Phần 1: Chủ yếu dành cho người mới tiếp xúc với phần cứng, ít kinh nghiệm liên quan đến RAM. Giới thiệu những thủ thuật nhỏ như kiểm tra RAM coi đã tiếp xúc tốt chưa, vệ sinh chân RAM, khe RAM...

 

Part 2: http://www.simmtester.com/PAGE/news/showpubnews.asp?num=30

 

Phần 2: Chuẩn đoán lỗi RAM qua tiếng BEEP code, các phần mềm TEST RAM, công cụ phần cứng để TEST RAM...

 

Part 3: http://www.simmtester.com/page/news/showpubnews.asp?num=170

 

Phần 3: Xác định chip RAM lỗi trên 1 thanh RAM = tool phần cứng chuyên dùng.

 

lqv77 Sưu tầm, để dành đọc từ từ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this