lqv77

Tài liệu Hướng dẫn chuyển Share Acer 4745 4820

Recommended Posts

On 29/5/2016 at 10:03, lqv77 đã nói:

Tài liệu Hướng dẫn chuyển Share Acer 4745 4820

 

chuyen_vga_Acer_47451_p01.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p02.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p03.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p04.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p05.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p06.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p07.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p08.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p09.jpg

 

chuyen_vga_Acer_47451_p10.jpg

 

Sưu tầm.

da0zq1mb8d0 đối vớ mã main này sao mình chuyển xong máy kíc nguốn lên tí tắc , vinh có thể tư vấn giúp mình. ( có cần tháo bỏ vga rời luôn ko) trước khi chuyển mình khò thử vga rời vẫn lên hình chạy win ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now