Sign in to follow this  
lqv77

Phison PS2233 v1.03.00 (PS2233, UP14-UP16)

Recommended Posts

PS2233_v1.03.00.png

 

Translate from russian:

 

Tiện ích để khôi phục các bộ điều khiển đèn flash Phison Series UP14, UP15, UP16, PS2233. Có lẽ làm việc với bộ điều khiển Toshiba TC58NC2233G5F

Các ý kiến chúng tôi viết, người đã giúp tiện ích này (mô hình đèn flash, loại bộ điều khiển).

Đưa thông tin đến các iFlash cơ sở dữ liệu.

PS2233_v1.03.00.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this