Recommended Posts

bạn đổ mực vào nó báo hết mực nhưng có photo được không? do bình mực có gắn chíp nên khi hết mục nó sẽ báo?nhưng khi thay mực chính hãng nó sẽ hét báo(ở đây mình nói là thay nguyên bình mực mói ý) còn xạc mực thì bạn phải mua chíp đầu mục bỏ dzoo là hết liền ah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now