Sign in to follow this  
chaulong88

xin bios msi ge62-2qd

Recommended Posts

em cần bios chép tự máy đang chạy của msi qe62 2qd-020xvn
main chạy i7-4720hq vga gtx960m
mã main ms-16j21 ver 1.0
ae ai có share em với ạ
máy chạy không lên hình em có dow vài file trên các diễn đàn nhưng kích chạy ăn dòng rất thấp ( bios cũ chạy dòng đẹp)
thank ae trước

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this