Sign in to follow this  
chaulong88

xin bios Dell 7359 14275-1 ( giúp em với )

Recommended Posts

em load resto bios nó treo đơ cái rồi tắt đi kích nguồn ko lên nữa ăn nguồn 0,5 - 0,7  giao động con main này có 2 bios 4mb và 8mb

ai có bios con này cho em xin với mã main của nó là 

COTTONWOOD MLK MB

14275-1

PWB : TFFRC

core i5 6200u em đã thử file i7 trên 365 và vinafix và thấy hầu như không ai đc

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/9/2017 at 16:59, chaulong88 đã nói:

em load resto bios nó treo đơ cái rồi tắt đi kích nguồn ko lên nữa ăn nguồn 0,5 - 0,7  giao động con main này có 2 bios 4mb và 8mb

ai có bios con này cho em xin với mã main của nó là 

COTTONWOOD MLK MB

14275-1

PWB : TFFRC

core i5 6200u em đã thử file i7 trên 365 và vinafix và thấy hầu như không ai đc

 

 

bác thử con này xong báo em nhé, treo logo nghi nó nhưng chưa có gì thử.

BIOS 4MB.BIN

BIOS 8MB.BIN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this