Sign in to follow this  
Corei

xin bios main smart g41

Recommended Posts

On 22/5/2018 at 17:31, Máy Tính AV đã nói:

tìm như bạn thì k thể ra, mã chuẩn thì google ra đầy

K-smart 

TG-G41-5

nếu code E9 thì 100% bios lỗi

 

On 22/5/2018 at 09:32, Corei đã nói:

anh nào có loại main anh read em xin bios của nó với. tìm nát gg không có. em cám ơn

anh e có bios cho e xin, cám ơn

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this