Recommended Posts

Có người cho cái main bảo main workstation 1366 tìm mãi chẳng biết mã hãng nào mã main ở đâu, báo nào rành về  dòng main này xin cho ít thông tin,quanh vị chí CPU không thấy jắc 4pin để cắm quạt như main pc thường, nhiều cổng lạ như só 1,2 là gì.

DSC_0380.thumb.JPG.8679e899b6799af6a19a1203b81d86e7.JPG

DSC_0378.thumb.JPG.7050258556635b554ee1e16326be2df7.JPG

có cần cắm đủ jắc nguồn vùng khoanh đỏ . Main này có phù hợp cho cá nhân sử dụng không

DSC_0377.thumb.JPG.8485ac195c37d597e68b42a819fb5bc4.JPG

 

DSC_0381.JPG

cám ơn mọi người !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now