Recommended Posts

tình hình e mới nhận một main asrock g41m-vs3, card test hiện 0.0, bị chết ic quản lý nguồn ram e đã thay thử nhưng chân nguồn trên thanh ram lại đo được 1.7v(bình thường là fải 1.5v) vẫn báo code card test hiện 0.0 sờ main thấy i/o nóng. sau đó e lại tháo cách ly ic quản lý nguồn ram ra nhưng i/o vẫn bị chạm.có anh e nào làm qua chưa cho e xin cao kiến bước làm tiếp theo ko? thank ae đã đọc bài, vui lòng coment dưới bài viết!!! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this