Sign in to follow this  
suchin97

Công Cụ Kiểm Thử Phần Mềm Postman

Recommended Posts

Thông thường tool này được sử dụng bởi Developers trong giai đoạn phát triển sản phẩm, cụ thể là ở bước unit test. Người sử dụng postman hoàn toàn kiểm tra chất lượng của sản phẩm thông qua các kết quả trả về mà không cần quan tâm tới giao diện của sản phẩm Hiện nay, Postman đã đa dạng phiên bản để phù hợp với hệ điều hành khác nhau: Mac OS, Windows. Nếu sử dụng hệ điều hành nhân Linux thì bạn cần tải từ Extensions của Chrome.

5fe59cf1c491e_cng-c-kim-th.jpg.d146ab3f3cc38b31fc4cfe2e33cb3ebe.jpg

  • Dễ dàng sử dụng REST client (Easy-to-use REST client).
  • Giao diện đơn giản, dễ hiểu
  • Có thể chạy trên các hệ điều hành khác nhau: MAC OS, Windows, Linux and Chrome Apps
  • Không đòi hỏi phải học một ngôn ngữ mới
  • Cho phép gửi HTTP Request đầy đủ các method: GET, POST, PUT, DELETE
  • Cho phép thay đổi header của request
  • Cho phép post dữ liệu theo các định dạng: text, json, key-value
  • Kết quả nhận về theo nhiều định dạng: text, hình ảnh, xml, json

Nếu các bạn đang sử dụng những công cụ nào hay thì có thể chia sẻ và thảo luận để có những công cụ hỗ trợ tester tốt nhất nhé. Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học kiểm thử phần mềm để hiểu biết thêm về tester cơ bản, tester nâng cao thì có thể đăng kí tại testerprovn để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Chúc các bạn thành công!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this