Sign in to follow this  
ncchuc

Phần mềm cân vàng NC chạy trên nền dos

Recommended Posts

Mới nhận con máy của khách bị lỗi main, sửa xong thì không vào được phần mềm cân vàng chạy NC trên dos, lỗi hiển thì tất cả các dòng lệnh trong autoexec.bat, không vào phần mềm

tìm được hướng dẫn của a unngan trên 4rum nhưng làm theo không được, nhờ ae đã làm qua giúp e tay, dây là hướng dẫn của a unngan, ae hiểu nói chi tiết hơn xíu đc ko ah, lệnh format c:/s mình làm ko chạy

"" Không hiểu ý bạn nói gì?

Nếu là MS-DOS và NC (Norton Commander của Symmantec) thì mình là chuyên gia rồi.

Nếu đúng em nó thì làm thế này:

nhập dòng lệnh dưới vào file Autoexec.bat trong ổ khởi động (ổ C)

ví dụ NC để ở trong thư mục (DIR) NC của ổ C: -> c:\nc\nc.exe

Nếu để ở chỗ khác thì chỉ đến đó. Ví dụ

D:\canvang\nc\nc.exe

 

Muốn chạy thẳng vào chương trình cân vàng cũng được, không cần qua NC. Gõ dòng lệnh của chương trình đó vào trong file Autoexec.bat của ổ C là xong ""

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this