Sign in to follow this  
bopeep

Giúp đỡ cao áp LCD Samsung P2370H.

Recommended Posts

a61b39658b907bce2281.jpg

Bo này gắn trong LCD sài bình thường nhé, nhưng em muốn tháo ra sài riêng.

Cấp nguồn kích chân On/Off đèn chỉ sáng 1 phút là tắt. Có cách nào làm đèn sáng luôn không các bác?

Cao áp này 4 bóng. Chân PDIM là chân gì các bác có cần cấp áp không.

Sơ đồ chân:

1.2.3 Vin

4.5.7.8.10.12 GND

6.N.C

9. On/Off

11.PDIM

Em cảm ơn nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this