KhanhNguyen

Lenovo L412 shutdown treo máy

Recommended Posts

Hiện tại e đang sửa 1 con Lenovo  T410 ( DA0GC9MB8D0 rev D )

Mỗi lần shutdown là treo máy, restart thì bình thường

ai đã fix được lỗi này cho e xin phương pháp với ạ

cảm ơn nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now