Sign in to follow this  
dongtrien

Màn hình vi tính hiệu Dell E170CS chạy khoảng 30 giây tự tắt ?

Recommended Posts

Màn hình vi tính hiệu dell có mã E170CS, màn hình LCD có mã LM170E03, bo mạch chính màn hình có mã 715G346-5-HF, hiện tượng mở nguồn máy tính có hình khoảng 30 giây tự động tắc màn hình tối thui, đèn màn hình vi tính vẫn sáng xanh, tắc nút nguồn màn hình mở lại hiện tượng vẫn lặp lại, lỗi này do mạch cao áp màn hình ? bạn xem file ảnh đính kèm

DELL_170CS_001.jpg

DELL_170CS_002.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this