Sign in to follow this  
kogilakothe

MSI H81M-P33 không nhận usb

Recommended Posts

E có con main này không nhận usb tất cả các cổng, kể cả 2,0 lẫn 3.0. nhưng phím chuột lại nhận bình thường. đã xả bỏ tất cả các diot bảo vệ, 6 đường USB_OC đều đc nối với 3vsb và đều có 3v. vào win đc vài phút là báo lỗi  "power surge on hub port a usb device has exceeded the power limits of its hub port..." bác nào có cao kiến gì chỉ em phát

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this