Sign in to follow this  
htnghiahd

File rom crt,lcd, printer... ở đây

Recommended Posts

Các bạn thợ cần file rom các loại: tivi, crt, lcd, điện thoại, máy in ... vào đây mà tải. Rất nhiều model của rất nhiều hãng.

Tivi: http://master-tv.com/proshivki/tv/index.php

Monitor: http://master-tv.com/proshivki/mon/index.php

DVD: http://master-tv.com/proshivki/dvd/index.php

Điện thoại: http://master-tv.com/proshivki/tel/index.php

Đầu thu vệ tinh: http://master-tv.com/proshivki/sat/index.php

Máy in: http://master-tv.com/proshivki/misc/index.php

Share this post


Link to post
Share on other sites
Các bạn thợ cần file rom các loại: tivi, crt, lcd, điện thoại, máy in ... vào đây mà tải. Rất nhiều model của rất nhiều hãng.

Tivi: http://master-tv.com/proshivki/tv/index.php

Monitor: http://master-tv.com/proshivki/mon/index.php

DVD: http://master-tv.com/proshivki/dvd/index.php

Điện thoại: http://master-tv.com/proshivki/tel/index.php

Đầu thu vệ tinh: http://master-tv.com/proshivki/sat/index.php

Máy in: http://master-tv.com/proshivki/misc/index.php

Cám ơn anh Nghĩa nhiều lăm lắm :rolleyes: Cái này cần xài lắm đây.

Cám ơn cám ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this