Sign in to follow this  
htnghiahd

Netac Tool fix, repair firmware

Recommended Posts

Chú ý sử dụng :

1. Tắt các chương trình phòng chống virus có ngăn chặn spy hoặc chương trình ngan chặn spyware có trên máy bạn.

2. Giải nén.

3. Chyaj chương trình tương ứng với IC giao tiếp của bạn

Riêng chương trình Netac Repair Tool dùng để sửa (repair) firmware cho rất nhiều loại IC NETAC. Nếu UFD của bạn chỉ lỗi (chứ không mất hẳn) firmware thì dùng cái này là OK.

Down : http://mega.1280.com/file/4IH8USBR/

Share this post


Link to post
Share on other sites
bác cho em hoi có tool rồi phải kiếm softwear để nạp cho nó , kiếm soft cho nó ở đâu hở các bác

 

 

Kiếm tool mới nhất sẽ tích hợp sẵn fw.

Ngoài ra, có thể tra trên net với cú pháp: mã IC giao tiếp + firmware.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this